THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG ĐỢT HAI – HỌC KỲ 20201

THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG ĐỢT HAI – HỌC KỲ 20201

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thông báo về việc tuyển bổ sung sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là trợ giảng thực hành cho một số môn học về Công nghệ thông tin, học kỳ 2020-2.

I. Yêu cầu chung đối với trợ giảng

 • Cán bộ trợ giảng cần là nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ khoa học hoặc sinh viên từ năm thứ ba trở đi (khóa 63 về trước) có điểm CPA các học phần chuyên ngành từ 2.8 trở lên.
 • Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc. Yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập.

II. Quyền lợi của trợ giảng

 • Sinh viên sẽ làm việc trực tiếp với các GV trong giảng dạy môn học đăng ký, qua đó giúp SV rèn luyện kỹ năng trong tổ chức công việc, học hỏi thêm tri thức mới và các kỹ năng mềm khác.
 • Kết thúc học kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh viên được Viện CNTT&TT cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng giúp sinh viên có thêm điểm cộng trong hồ sơ đăng ký các học bổng hỗ trợ tài chính và học bổng du học.
 • Sinh viên được Viện hỗ trợ thù lao giảng dạy.

 III. Mô tả công việc và trách nhiệm của trợ giảng

 • Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học và tài liệu hướng dẫn của giảng viên, tham gia giảng dạy đủ số tiết học theo thời khóa biểu.
 • Phối hợp cùng giảng viên đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập cho sinh viên.
 • Hỗ trợ giảng viên lý thuyết trong các hoạt động hỗ trợ học tập khác cho sinh viên.

IV. Thông tin về các môn học cần trợ giảng

STT Nhóm Học phần Số lượng TA tuyển Yêu cầu bổ sung đối với học phần
1 Nhóm môn Tin học đại cương 10 Đạt điểm B+ học phần tin đại cương.
2 Nhập môn CNTT&TT 5 Đạt điểm B+ học phần nhập môn  CNTT-TT.

 

V. Cách thức đăng ký

 • Hình thức đăng ký: theo form đăng ký tại https://cutt.ly/0d34aSb (hoặc https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnwPJzoc9B1wkRGZPDvYiYa8wau5dxF41OuZ1Y1ZJ_Hc2oQ/viewform). Lưu ý sinh viên có thể đăng ký làm trợ giảng cho đồng thời nhiều môn học.
 • Thời gian: từ 12/10/2020 đến 22/10/2020
 • Dựa trên thông tin đăng ký của ứng viên và căn cứ trên kế hoạch học tập của học kỳ, Viện sẽ liên hệ trực tiếp ứng viên cho bước phỏng vấn trực tiếp tiếp theo với bộ môn và nhóm chuyên môn giảng dạy và sau đó thông báo kết quả tới ứng viên.
  • thày Nguyễn Đức Tiến (tiennd@soict.hust.edu.vn) – môn Nhập môn CNTT-TT
  • thày Lê Xuân Thành (thanhlx@ soict.hust.edu.vn, thày Phạm Thanh Liêm (liempt@ soict.hust.edu.vn) – môn Tin học đại cương.

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ Cô Trương Thị Vân Thu, giáo vụ trợ lý đào tạo viện CNTT&TT: thuttv@soict.hust.edu.vn/ 0916.076.076