THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY NĂM 2020

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2020 như sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO

TT Mã ngành Ngành đào tạo Định hướng chuyên sâu Bằng được cấp
1 7220201 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh KHKT và  Công nghệ Cử nhân
2 7520201 Kỹ thuật điện Hệ thống điện
3 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  
4 7480101 Công nghệ thông tin Khoa học máy tính

2. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO


2.1. Thời gian đào tạo:
 2 năm.

2.2. Thời gian học: Các buổi tối trong tuần hoặc các ngày  thứ 7, Chủ nhật cuối tuần

2.3. Miễn trừ học phần:   

Thí sinh có thể được xem xét miễn trừ học phần trong chương trình đào tạo đã cấp bằng nếu học phần này có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ của học phần tương đương trong chương trình đào tạo theo học, và chỉ xét miễn trừ các học phần trong học kỳ 1.

3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Đã tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy của các trường đại học đã có báo cáo tự đánh giá hoặc triển khai kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN VÀ  THI TUYỂN

4.1.  Đối tượng xét tuyển thẳng

– Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy khối ngành kỹ thuật – công nghệ hoặc kinh tế của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tính đến thời điểm xét hồ sơ, được xem xét miễn thi tuyển khi đăng ký vào khối ngành tương ứng.

– Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy và đã có chứng chỉ quốc tế IELTS 4.5, TOEFL Institutional 477, TOEFL Computer 153, iBT 53 và TOEIC 350 trở lên, còn thời hạn tại thời điểm xét hồ sơ và đăng ký dự tuyển ngành ngôn ngữ Anh được xem xét miễn thi tuyển.

4.2.  Đối tượng thi tuyển

– Những thí sinh không thỏa mãn một trong hai điều kiện tại mục 4.1 phải tham gia thi tuyển. Bài thi tuyển trong thời gian 150 phút bao gồm kiến thức liên quan đến Toán cao cấp, cơ sở ngành và chuyên ngành. Riêng với ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn: Kỹ năng đọc và Kỹ năng viết.

4.3. Đối tượng được học tích lũy trước

Sinh viên đang theo học đại học hệ chính quy tại tất cả các trường đại học đã được kiểm định chất lượng hoặc tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xem xét học tích lũy trước khi chưa tốt nghiệp ngành học thứ nhất, cụ thể như sau:

– Sinh viên hệ đại học chính quy trường ĐHBK Hà Nội: có thể đăng ký học ngành thứ hai các lớp ngoài giờ hành chính từ trình độ năm thứ 4 (tương đương số tín chỉ tích luỹ ≥ 96), có điểm trung bình tích luỹ ≥ 2.0 và chưa đăng ký học chương trình song bằng được xem xét học tích lũy trước các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế. Đối với ngành ngôn ngữ Anh cần có thêm chứng chỉ TOEIC nội bộ từ 500 hoặc có chứng chỉ quốc tế IELTS 4.5, TOEFL Institutional 477, TOEFL Computer 153, iBT 53 và TOEIC 350 trở lên, còn thời hạn tại thời điểm sơ tuyển.

– Sinh viên hệ đại học chính quy các trường đại học khác: sinh viên năm cuối hệ đào tạo niên chế hoặc đã ở trình độ năm thứ 4 (số tín chỉ tích luỹ ≥ 96) và có điểm trung bình tích luỹ ≥ 2.0 với hệ đào tạo tín chỉ được xem xét học tích lũy trước các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế. Đối với ngành ngôn ngữ Anh, sinh viên phải có thêm chứng chỉ quốc tế IELTS 4.5, TOEFL Institutional 477, TOEFL Computer 153, iBT 53 và TOEIC 350 trở lên, còn thời hạn tại thời điểm sơ tuyển.

– Các sinh viên học tích lũy trước cần có bằng tốt nghiệp thứ nhất trước thời điểm xét tốt nghiệp bằng thứ hai để được xem xét là sinh viên chính thức

5. BỔ TÚC KIẾN THỨC: Thí sinh dự tuyển văn bằng hai chính quy có ngành đã học và ngành dự tuyển trong cùng nhóm ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể được xem xét miễn các học phần bổ túc. Các trường hợp còn lại đều phải đạt các học phần bổ túc theo quy định của Trường ĐHBK Hà Nội.

6.  HỒ SƠ VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN

6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Thí sinh đăng ký tuyển sinh nhận hồ sơ theo mẫu do Viện Đào tạo liên tục phát hành và nộp tại Phòng Tuyển sinh, Viện Đào tạo liên tục.

6.2. Các mốc thời gian dự kiến

 

TT Nội dung công việc Đợt 1 Đợt 2
1 Đăng ký tuyển sinh Tháng 5/2020 Tháng 9/2020
2 Ôn tập Từ 06-14/6/2020 Từ 12-20/12/2020
3 Thi tuyển sinh 20 – 21/06/2020 26 – 27/12/2020
4 Nhập học Tháng 8/2020 Tháng 1/2021

7.  HỌC PHÍ VÀ PHÍ

7.1. Phí ôn tập kiến thức: Viện Đào tạo liên tục sẽ căn cứ theo nhu cầu của các thí sinh để phối hợp với các Viện đào tạo tổ chức ôn tập kiến thức trước khi thi tuyển sinh cho các thí sinh dự tuyển. Phí ôn tập dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi căn cứ vào số lượng thí sinh thực tế đăng ký.

7.2. Phí học bổ túc kiến thức: Mức phí này được thu dựa trên số tín chỉ học phí quy định của từng học phần. Mức phí của một tín chỉ học phí sẽ được quyết định căn cứ vào số lượng thực tế của lớp bổ túc kiến thức và dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi để bảo đảm các khoản chi theo quy định.

7.3. Phí tuyển sinh:   350.000đ / thí sinh.

7.4. Học phí:  Học phí được áp dụng theo quyết định mới nhất của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội

8.  LIÊN HỆ: Mọi chi tiết có thể tham khảo thêm trên trang thông tin tuyển sinh của Viện Đào tạo liên tục trường ĐHBK Hà Nội tại http://dtlt.hust.edu.vn,   FB: http://www.facebook.com/dtltbkhn, hoặc liên hệ phòng Tuyển sinh, Viện ĐTLT – số 94 Lê Thanh Nghi, Hai Bà Trưng, Hà Nội –          ĐT: 024.38680359; 024.38683137; Hotline: 0904285772 – Email: dtlt@hust.edu.vn.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. Huỳnh Quyết Thắng

(đã ký)