THÔNG BÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 2020.2

THÔNG BÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 2020.2

Viện gửi đến các em quy trình và deadline của Việc đăng ký như sau:

  1. Sinh viên đăng ký nguyện vọng Thực tập: Các em đăng nhập hệ thống https://qldt.hust.edu.vn, chọn Tab “Đồ án” rồi “Đăng ký nguyện vọng”, chọn Nguyện vọng “Đăng ký Nguyện vọng Thực tập Doanh nghiệp năm học 2020 – 2021”.
  2. Thời gian đăng ký: từ ngày 11-15/01/2021.
  3. Doanh nghiệp và Viện hoàn thành việc xét duyệt nguyện vọng: 11-29/01/2021
  4. Viện thông báo danh sách phân công thực tập chính thức: 01/02/2021.
  5. Các em sinh viên chính thức bắt đầu thực tập tại DN: 22/02 – 31/05/2021.
  6. Quy trình thực tập: http://bit.ly/QT_TTDN_2020
  7. Group thông tin và giải đáp về TTDN kỳ 20202: https://www.facebook.com/groups/410058380201073

Chúc các em có một kỳ thực tập nhiều ý nghĩa!