THÔNG BÁO SỐ 2 –  THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 20193

THÔNG BÁO SỐ 2 – THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 20193

Thời gian qua, bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp của Viện nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc về những câu hỏi liên quan đến TTDN kỳ 20193, dưới đây là tổng hợp một số thông tin cần biết để sinh viên hiểu rõ hơn về kỳ thực tập năm nay.

Sinh viên đăng ký trên hệ thống quản lý đào tạo trước để Viện xử lý các nguyện vọng. Khi nào có thông báo đăng ký trên hệ thống SIS thì sinh viên sẽ đăng ký sau. Trong quá trình đăng ký trên hệ thống qldt, chúng ta lựa chọn: chưa hoàn thành đăng ký trên hệ thống SIS.

KẾ HOẠCH MỞ LỚP NĂM 2020

  1. Các mã học phần Thực tập kỹ thuật IT4991 – hệ CHUẨN – học phần IT4991Q (dành cho sinh viên SIE) – sẽ được mở vào kỳ hè, sinh viên đi thực tập trong hè. Sinh viên không phải đóng học phí nhân theo hệ số kỳ hè. Hệ tài năng học phần IT4991 (chung mã với hệ CHUẨN) không mở lớp riêng cho sinh viên tài năng trong HÈ. Sinh viên tài năng nào chưa làm thực tập ở kỳ 2019-2 thì đăng ký vào mã học phần của lớp mở cho hệ CHUẨN.
  2. Các học phần thực tập công nghiệp IT4948 – dạy cho chương trình Việt Nhật và ICT, sẽ mở vào các học kỳ chính (1,2) – để sinh viên không bị tính hệ số học phí. Kỳ hè 20193, sinh viên đã làm đơn xin mở lớp IT4948 – chấp nhận mức học phí của nhà trường cho kỳ hè – do vậy Viện sẽ mở học phần này vào kỳ hè, sinh viên đăng ký trên hệ thống QLĐT để Viện xử lý yêu cầu.
  3. Học phần IT4992 Thực tập công nghiệp – hệ cử nhân công nghệ bắt buộc phải mở trong các kỳ chính do khối lượng 12 TC. Hiện tại học phần này chỉ mở cho các sinh viên học muộn, còn sót lại. Trong tương lai sẽ không còn triển khai.
  4. Học phần IT3804 Thực tập doanh nghiệp hệ KSCLC. Sinh viên đăng ký học tập trên Hệ thống như bình thường.

THỜI GIAN GIA HẠN ĐĂNG KÝ

Do hiện tại còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành thủ tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống – với nhiều lý do khác nhau – vì vậy, Viện gia hạn đăng ký trên hệ thống cho sinh viên đến hết ngày 29/5/2020. Trong thời gian này, Bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp của Viện sẽ giải quyết hết các yêu cầu và thắc mắc của Doanh nghiệp và sinh viên.

THỜI GIAN DOANH NGHIỆP XÉT DUYỆT

Thời gian xét duyệt các nguyện vọng của sinh viên từ 30/5 – 13/6/2020.

 

Mọi thắc mắc về Thực tập doanh nghiệp, các bạn sinh viên tiếp tục liên hệ qua các kênh thông tin sau để nhận sự trợ giúp:

  1. Gửi email về địa chỉ: info@soict.hust.edu.vn
  2. Nhắn tin vào hệ thống tại địa chỉ: m.me/SoictACN
  3. Gọi về hotline: 0975702899