THÔNG BÁO LỊCH TRẢ HỒ SƠ VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CỦA VIỆN TỐT NGHIỆP KỲ 2019.1B

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ HỒ SƠ VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CỦA VIỆN TỐT NGHIỆP KỲ 2019.1B

LỊCH TRẢ HỒ SƠ VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CỦA VIỆN TỐT NGHIỆP KỲ 2019.1B NHƯ SAU:
Địa điểm: tại VP Viện Phòng 504 – B1
Thời gian:
+ Đối với các SV tham dự lễ TN sáng thứ 7, ngày 16/5/2020: Sau khi tham dự lễ về VP nhận, VP trực phát đến 13h cùng ngày.
+ Đối với các SV không dự lễ TN:
  • Ngày thứ 2, 18/5/2020: từ 8h30 – 11h, 14h30 – 16h30
  • Các buổi chiều thứ 5 hàng tuần