THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20192

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20192

Viện CNTT&TT xin thông báo về kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của học kỳ 20192 như sau:

 1. Về cách thức tổ chức:

– Bộ môn chuyên môn:

 • Tổ chức thu quyển, phản biện, và chấm ĐATN cho Sinh viên ở 4 chương trình đào tạo CNCN, CNKT, KS, Việt Nhật mà Giáo viên của Bộ môn hướng dẫn
 • Lưu ý Giáo viên hướng dẫn không thuộc Hội đồng mà sinh viên bảo vệ.

– Viện CNTT-TT

 • Tổ chức thu quyển, phân công phản biện và phân công chấm ĐATN cho Sinh viên ở 4 chương trình đào tạo KSTN, KSCLC, ICT, SIE
 • Làm các quyết định thành lập Hội đồng dựa trên danh sách Bộ môn gửi.
 • Lưu ý Giáo viên hướng dẫn không thuộc Hội đồng mà sinh viên bảo vệ.
 1. Về thời gian:

Nộp quyển ngày 26/06/2020:

 • 4 chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật, Kỹ sư, Việt Nhật nộp quyển tại Bộ môn
 • 3 chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao, ICT nộp quyển cho cô Hiền – Văn phòng Viện (Phòng 504 B1)
 • SIE nộp cho cô Đinh Thu Hương – VP Viện. Sinh viên LTU nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Anh; còn lại SV VUWIT và INPG nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Việt.

Phản biện: 01/07/2020 – 08/07/2020

Nộp danh sách Hội đồng: 30/06/2020

Bộ môn lập Danh sách Sinh viên + Tên đề tài + Giáo viên hướng dẫn + Giáo viên phản biện và Hội đồng chấm ĐATN rồi gửi về cho cô Nguyệt (Hội đồng chấm Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật, Kỹ sư) và cô Hiền (Hội đồng chấm Việt Nhật). Cô Mai (HĐ SIE)

Bảo vệ ngày dự kiến:

 • 09-10/07/2020: chấm ĐATN Kỹ sư
 • 13/07/2020:  chấm ĐATN Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật
 • 14/07/2020: chấm ĐATN Việt Nhật
 • 15/07/2020: chấm ĐATN ICT; và sinh viên Việt Nhật bảo vệ bằng tiếng Anh
 • 16/07/2020: chấm ĐATN Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao
 • 17/07/2020: chấm ĐATN Kỹ sư Chất lượng cao – bằng tiếng nước ngoài (sẽ xác nhận sau)
 • 17/07/2020: chấm ĐATN SIE