Tạm dừng việc thu Luận văn Luận án Sau đại học

Tạm dừng việc thu Luận văn Luận án Sau đại học

Theo công văn số 487/ĐHBK-BCĐ v/v Khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hà Nội ngày 24/5/2021, Trường yêu cầu tạm dừng tiếp khách cũng như tiến hành thí nghiệm trong khuôn viên Trường từ 12h ngày 25/5/2021.
Để đảm bảo công tác phòng dịch, Thư viện Kính gủi các Thầy cô Thông báo :
  • Thư viện tạm dừng việc thu nhận trực tiếp luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ  từ 31.5.2021  cho đến khi có thông báo mới về hoạt động của Trường.
  • Thư viện vẫn tiếp tục nhận luận văn Luận án online, học viên có thể gủi theo địa chỉ : tvtqb@hust.edu.vn
  • Sau khi có thông báo mới về hoạt động của Trường. Thư viện sẽ nhận bản in và cấp giấy xác nhận.
    Kính đề nghị Quý Thầy Cô gủi thông báo này tới các học viên của Viện mình để Học viên được biết và thực hiện.
Mọi thắc mắc về công tác nhận luận văn, luận án xin quý vị liên hệ theo địa chỉ sau: 

Điện thoại: (024) 2215 3287

Thông báo về việc nhận luận văn, luận án: https://library.hust.edu.vn/node/340