SINH HOẠT CÔNG DÂN K62 – GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NĂM HỌC 2020 – 2021

SINH HOẠT CÔNG DÂN K62 – GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NĂM HỌC 2020 – 2021

GIẤY TRIỆU TẬP

Sinh viên các lớp khóa 62

KHMT 01, KHMT 02, KHMT 03, KHMT 04, KHMT 05, KTMT 06, KTMT 07, KTMT 08, CNTT 09, CNTT 10, CNTT 11

Nằm trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông triệu tập tất cả sinh viên các lớp khóa 62 thuộc ngành đào tạo IT1, IT2 và IT3 tham dự buổi Sinh hoạt công dân nhằm giới thiệu các chương trình đào tạo kỹ sư năm học 2020 – 2021.

  1. Thời gian: 17h45 Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020
  2. Địa điểm: Hội trường C2
  3. Nội dung:
Thời gian Nội dung Đơn vị thực hiện
17h55-18h00 Văn nghệ
18h00-18h20 Phát biểu của Ban lãnh đạo Viện

Giới thiệu định hướng các chương trình đào tạo kỹ sư

PGS. Tạ Hải Tùng
18h20-18h40 Giới thiệu khung các chương trình đào tạo kỹ sư PGS. Cao Tuấn Dũng
18h40-19h00 Hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo kỹ sư TS. Nguyễn Thanh Hùng
19h00-19h30 Thảo luận, hỏi đáp BLĐ Viện

 

  1. Yêu cầu: Sinh viên đến đúng giờ và trang phục lịch sự.

Đây là nội dung bắt buộc, Viện CNTT&TT đề nghị tất cả các em sinh viên tham gia đầy đủ, có mặt đúng giờ. Các cán bộ quản lý lớp và lớp trưởng sẽ tham gia công tác điểm danh sinh viên và sử dụng kết quả này để cho điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020 – 2021.

VIỆN TRƯỞNG (đã ký)