Lịch trực Cố vấn học tập viện CNTT&TT

Lịch trực Cố vấn học tập viện CNTT&TT

Ban Cố vấn học tập viện Công nghệ thông tin và truyền thông gồm các cán bộ giảng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, chịu trách nhiệm hướng dẫn tư vấn,  định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Sinh viên có thắc mắc hay cần tư vấn về chương trình đào tạo, đăng ký học phần, kế hoạch học tập và phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học tại Viện có thể gửi email đến hòm thư: tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn hoặc gặp trực tiếp các cán bộ CVHT theo lịch trực trực tiếp dưới đây.

Chú ý hòm thư tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn là địa chỉ chính thức để sinh viên liên lạc với ban CVHT, sinh viên không gửi câu hỏi vào các địa chỉ vp@soict.hust.edu.vn hay trên các kênh chat facebook của Viện.
 
Các câu hỏi về hoạt động thực tập doanh nghiệp, sinh viên gửi về hòm thư ttdn@soict.hust.edu.vn, đồng thời lưu ý đọc các hướng dẫn quy trình, và câu hỏi thường gặp về thực tập doanh nghiệp tại: https://mily.vn/TTDN_QA
 
Lịch trực của ban Cố vấn học tập tải tại đây.
  Giảng Viên Tư Vấn Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 PGS. TS. Cao Tuấn Dũng                   14h-16h30
B1-505
2 TS. Ngô Lam Trung   13h30-16h30
B1-502
        9h30-11h30
801-B1
     
3 TS. Nguyễn Kim Khánh   14h00-16h00
B1-802
               
4 TS. Phạm Đăng Hải 9h30-11h30
602-B1
                 
5 PGS.TS Trương Diệu Linh                 9:30-12:00
B1-901
 
6 PGS. TS. Nguyễn Linh Giang       14h-16h
501 B1
           
7 TS. Nguyễn Phi Lê                   14h-16h30
B1-701
8 TS. Hoàng Văn Hiệp           602 Thư viện
14h-16h
    9h-11h30, Thư viện TQB – 602  
9 TS. Vũ Thị Hương Giang     601 B1 9h30 – 11h30              
10 PGS. Lê Thanh Hương           14h-16h30
B1 702
       
11 TS. Nguyễn Bình Minh         609 thư viện TQB 9h-11h30          
12 PGS. Đỗ Phan Thuận             10h-12h
B1 902
     
13 TS. Trần Hải Anh     9h30-11h30
B1 405