GIẢI THƯỞNG “ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN” 2020

GIẢI THƯỞNG “ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN” 2020

Lễ bảo vệ đồ án không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp quan trọng đánh giá năng lực, mà còn là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình học tập, thực tập và nghiên cứu cuối khóa của các bạn sinh viên.

Từ năm 2019, với mong muốn khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, và phát triển sản phẩm ứng dụng, thông qua đánh giá, ghi nhận chất lượng nghiên cứu, phát triển của sinh viên trong giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp, Viện CNTT&TT đã ra quyết định số 62/QĐ-ĐHBK-CNTT&TT ngày 04/06/2019 về việc xét tặng giải thưởng “Đồ án tốt nghiệp sinh viên” hàng năm.

Quy định này ban hành quy trình xét tặng Giải thưởng “Đồ án tốt nghiệp sinh viên”, gồm 02 loại giải thưởng:

– Loại 1: Giải: “Best Presentation Awards” cho đồ án tốt nghiệp bảo vệ xuất sắc nhất

tại mỗi hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Giải thưởng này sẽ được trao tại buổi SoICT Graduation Day của mỗi đợt bảo vệ tốt nghiệp (thông thường 2 đợt/năm, và không tính đợt bảo vệ kỳ hè).

– Loại 2: Giải: “Best Thesis Award” cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất của toàn Viện. Giải thưởng này sẽ được trao tại buổi SoICT Day được Viện tổ chức hàng năm.

Định mức thưởng tối thiểu như sau:

– Giải Best Presentation Awards: 1.000.000 đ / đề tài (một triệu đồng / đề tài) kèm giấy chứng nhận cấp Viện cho sinh viên do Viện trưởng ký.

– Giải Best Thesis Award: 3.000.000 đ / đề tài (ba triệu đồng / đề tài) kèm giấy chứng nhận cấp Viện cho sinh viên và người hướng dẫn sinh viên do Viện trưởng ký.

Các văn bản kèm theo thông báo này:

– Quyết định về việc ban hành quy định xét tặng Giải thưởng “Đồ án tốt nghiệp sinh viên”: http://bit.ly/2wEN7C8

–  Quy định xét tặng Giải thưởng “Đồ án tốt nghiệp sinh viên”: http://bit.ly/318tlNG

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký và bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Mùa bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2020 tiếp tục sẽ vinh danh những đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất.

Chúc tất cả các bạn có một mùa bảo vệ đồ án tốt nghiệp thật nhiều ý nghĩa!