DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KỲ 2020.2B

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KỲ 2020.2B

Sinh viên Viện CNTT&TT kiểm tra thông tin cho đợt tốt nghiệp kỳ 2020.2B năm học 2020-2021 tại danh sách sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YtsBTLlt7n8z0OKLuh9dBPvRV9OCrmz4/edit

Và trên Website: http://ctt-sis.hust.edu.vn   /  CTT ĐHBKHN (hust.edu.vn)

Nếu có ý kiến, phản hồi về Phòng Đào tạo theo địa chỉ:

Thầy Nguyễn Thanh Sơn
Email: son.nguyen@hust.edu.vn
Điện thoại: +84 0243 8692008