CHUYỂN TIẾP HỌC THẠC SĨ NGHIÊN CỨU  CỦA SINH VIÊN

CHUYỂN TIẾP HỌC THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN

Nhà trường sẽ đánh giá khả năng và các điều kiện học chuyển tiếp thạc sỹ nghiên cứu của sinh viên kết hợp với đánh giá Đồ án tốt nghiệp, qua đó làm cơ sở để xét tuyển cao học cho sinh viên.

Vì vậy, với các sinh viên có nguyện vọng học chuyển tiếp thạc sỹ nghiên cứu, Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp đại học của sinh viên sẽ hỏi và đánh giá thêm sinh viên theo các tiêu chí: định hướng đề tài cao học, kế hoạch học tập cao học, tìm hiểu chương trình đào tạo cao học…

Các sinh viên sau khi đã qua bước đánh giá của Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp thì sẽ không cần viết Đề cương nghiên cứu và phỏng vấn khi đăng ký học cao học.

Các chương trình thạc sỹ nghiên cứu của Viện CNTT&TT: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Chương trình thạc sỹ khoa học Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình này được tài trợ bởi tập đoàn Vingroup. Học chương trình thạc sỹ khoa học Khoa học dữ liệu sẽ có cơ hội nhận học bổng của VinBDI, Vingroup với mức 120 triệu/ 1 năm.

Thông tin về các chương trình sau đại học:

https://sdh.hust.edu.vn/

https://soict.hust.edu.vn/

Cơ hội học bổng khi tham gia chương trình thạc sỹ nghiên cứu:

CPA >= 3.2: nhận học bổng bằng 100% học phí của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2.8<= CPA < 3.2: nhận học bổng bằng 50% học phí của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sinh viên có cơ hội đi thực tập tại các trường danh tiếng trên thế giới như Đại học Sydney (Úc), Đại học kỹ thuật Nanyang (Singapore), Viện nghiên cứu Tin học quốc gia Nhật Bản (Nhât Bản)…

Các sinh viên có nguyện vọng học chuyển tiếp thạc sỹ nguyên cứu đăng ký thông tin tại đây để Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp hỏi thêm thông tin vào buổi bảo vệ.

Link đăng ký: https://bit.ly/31IdYOJ

Hạn đăng ký: thứ 2, 6/7/2020