CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYỂN TIẾP VỚI ĐẠI HỌC AIZU, NHẬT BẢN 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYỂN TIẾP VỚI ĐẠI HỌC AIZU, NHẬT BẢN 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện CNTT&TT – Đại học Bách khoa Hà Nội (SoICT) và Trường Đại học Aizu, Nhật Bản, hàng năm, Trường Đại học Aizu sẽ nhận sinh viên của SoICT sang học chuyển tiếp.

Điều kiện: đang là sinh viên của Viện CNTT&TT năm thứ 2 trở lên

Quyền lợi:

–       Sinh viên sẽ học chuyển tiếp 2 năm tại Đại học Aizu và nhận bằng của Đại học Aizu.

–       Sinh viên sẽ có cơ hội nhận học bổng của chính phủ Nhật, học bổng của doanh nghiệp.

Hồ sơ và hướng dẫn: Download

Hồ sơ gửi cho cô Huỳnh Thị Thanh Bình (binhht@soict.hust.edu.vn)

Tiêu đề: HỌC CHUYỂN TIẾP TẠI ĐẠI HỌC AIZU 2021

Thời hạn: 24/4/2021