THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 20192

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 20192

Để hoàn thành thủ tục thực tập, và cũng để Viện có tiêu chí đánh giá kết quả của sinh viên (bên cạnh đánh giá từ Doanh nghiệp), Doanh nghiệp và  sinh viên chú ý hoàn thành thông tin theo hướng dẫn sau:

1. VỀ THỜI GIAN KẾT THÚC THỰC TẬP:

Theo kế hoạch đã được cập nhật, kỳ thực tập 20192 đã kết thúc vào ngày 25/5/2020. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh và nguyện vọng của sinh viên, thời gian kết thúc kỳ thực tập 20192 đã được dời đến ngày 15/6/2020 để đảm bảo hiệu quả của học phần và chất lượng báo cáo thực tập.

2. VỀ VIỆC HOÀN THÀNH BÁO CÁO THỰC TẬP:

Mẫu báo cáo thực tập (có thể không cần xác nhận của công ty) sinh viên download tại đây: http://bit.ly/2QjR9uB
Sinh viên tải bản mềm báo cáo thực tập lên hệ thống qldt.

3. VỀ THỦ TỤC HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TRÊN HỆ THỐNG:

– Hạn hoàn thành đánh giá 2 chiều (doanh nghiệp và sinh viên): từ ngày 15/6 đến hết ngày 23/6/2020
– Hướng dẫn chi tiết:

  • Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Quản lý đào tạo: https://qldt.hust.edu.vn
  • Chọn tên Học phần thực tập trong danh sách
  • Điền đầy đủ các thông tin về Kỳ thực tập cũng như đánh giá về Công ty thực tập.
  • Doanh nghiệp hoàn thành phần “Đánh giá sinh viên thực tập” trên hệ thống cam.soict.ai.

Chú ý: Để phục vụ cho việc cải thiện chất lượng học phần Thực tập doanh nghiệp, sinh viên hoàn thành phần “Nhận xét, ý kiến khác” trong khung đánh giá.
Sinh viên nghiêm túc thực hiện và hoàn thành trước thời hạn được yêu cầu, nếu không kết quả học phần thực tập sẽ không được công nhận.

Trong quá trình đánh giá, nếu có phát sinh lỗi hệ thống hoặc cần được giải đáp, Doanh nghiệp và sinh viên vui lòng liên hệ theo thông tin như sau:

Bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp – Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông

– Gửi email về địa chỉ: info@soict.hust.edu.vn

– Nhắn tin vào hệ thống tại địa chỉ: m.me/SoictACN

– Gọi về hotline: 0975702899