Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án tốt nghiệp kỳ 2021-1

Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án tốt nghiệp kỳ 2021-1

Viện CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng của sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân hệ Chuẩn và Tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao, SIE (trừ sinh viên Việt Nhật và Global ICT) như sau:

  1. Các học phần và chương trình đào tạo thu thập nguyện vọng ở cấp Viện

*      KSTN K61 về trước: ĐATN (IT5130)

*      KSCLC: ĐATN (IT5104, IT5904)

*      KS hệ Chuẩn K61 về trước: ĐATN (IT5210, IT5220, IT5230, IT5240, IT5250, IT5260)

*      KS hệ Chuẩn từ K61 về trước: ĐATN (IT5140, IT5150)

*      Cử nhân kỹ thuật: ĐATN (IT4995, IT4997)

*      Cử nhân công nghệ: ĐATN (IT4996)

*      SIE: ĐATN (IT5240Q, IT5315Q)

*      Cử nhân tích hợp ThS : Đồ án nghiên cứu ( ngành KHMT- IT4998, ngành KTMT – IT4999)

  1. Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng

Sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: https://qldt.hust.edu.vn để xem danh sách đề tài của các giảng viên. Sau đó chọn một kế hoạch thu thập nguyện vọng phù hợp với chương trình đào tạo và học phần mình dự định đăng ký học tập trong học kỳ 2021.1. Sinh viên có thể có tối đa 2 nguyện vọng với 2 cán bộ hướng dẫn.

Để được thầy, cô nhanh chóng đồng ý, sinh viên có thể gửi email cho các thầy, cô để trao đổi về nguyện vọng của mình. Nếu sinh viên đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của một giáo viên thì chỉ nên đăng ký một nguyện vọng và báo với giáo viên chấp nhận nguyện vọng trên hệ thống.

Thời gian thu thập nguyện vọng: từ 18/09/2021 tới hết ngày 23/09/2021

  1. Các lưu ý
  • Việc đăng ký nguyện vọng không thay thế được cho việc đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký lớp của Trường (SIS). Sau khi sinh viên đăng ký học tập trên SIS, Viện và Bộ môn mới có dữ liệu sinh viên và chính thức tiến hành phân công.
  • Nguyệnvọng chỉ là một thông tin tham khảo cho việc phân công. Sinh viên được thầy, cô đã đồng ý vẫn có thể nhận phân công hướng dẫn khác với nguyện vọng. (vì một số lý do như: số lượng sinh viên mỗi cán bộ hướng dẫn sẽ được bộ môn điều chỉnh cân đối theo khối lượng giảng dạy, SV đăng ký sai vào lớp gắn với Bộ môn mà thày cô hướng dẫn không làm việc …)
  • Với các học phần IT4995, IT4997, IT5210, IT5220, IT5230, IT5240, IT5250 khi sinh viên đã đăng ký học tập vào các lớp gắn với một bộ môn, sinh viên chỉ được đăng ký nguyện vọng với cán bộ thuộc bộ môn đó. Danh sách các cán bộ công tác tại bộ môn được công bố trên website Viện. Ví dụ: sinh viên đăng ký vào lớp IT4997 Bộ môn KTMT nhưng đăng ký nguyện vọng hướng dẫn với cán bộ bộ môn khác, nguyện vọng sẽ không được xét.
  • Sinh viên chưa có tài khoản có thể đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Cần lựa chọn chính xác chương trình đào tạo của mình.