KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC

ĐỢT 30/10/2021

 

1. Các công việc đăng ký bảo vệ

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
1.1 Học viên thống nhất với Giáo viên hướng dẫn nội dung chi tiết của luận văn, tên đề tài và nộp đăng ký bảo vệ theo mẫu.

Học viên xem lịch của Bộ môn và nộp bản đăng ký bảo vệ tại Bộ môn của Giáo viên hướng dẫn. Trong tình hình giãn cách vì dịch Covid-19,  Học viên có thể liên hệ với Bộ môn để nộp đăng ký theo hình thức online.

 

30/9/2021
1.2 Bộ môn tổ chức đánh giá nội dung khoa học của các luận văn đăng ký bảo vệ trong đợt và phê duyệt cho phép học viên bảo vệ.

 

1 – 8/10/2021
1.3 Bộ môn lên danh sách học viên được phép bảo vệ, đề xuất danh sách phản biện, hội đồng và nộp về văn phòng Viện CNTT&TT.

 

11/10/2021

 

2. Học viên nộp hồ sơ tại Viện CNTT&TT

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
2.1 Học viên nộp hồ sơ bảo vệ theo thông tin sau.

Người nhận hồ sơ:  Cô Nguyễn Thanh Nguyệt

Email: nguyetnt@soict.hust.edu.vn

Địa chỉ: Văn phòng Viện, Phòng 505 nhà B1

Hoặc gửi bản scan hồ sơ nếu giãn cách vì dịch COVID-19.

Lưu ý: Tên đề tài luận văn phải khớp với quyết định giao đề tài và các giấy tờ liên quan. Nếu có thay đổi tên đề tài, học viên phải làm đơn điều chỉnh và nộp cùng hồ sơ bảo vệ.

 

11, 12/10/2021
Viện CNTT&TT kiểm tra các văn bản trong các mục 1.2-1.6. Viện kiểm tra trực tiếp trên phần mềm quản lý đào tạo các điều kiện sau đối với học viên: đã hoàn thành chương trình đào tạo; đã đóng học phí đầy đủ; có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu học viên đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường, kết quả thi sẽ thể hiện trên bảng điểm học viên). Nếu đủ điều kiện, Viện CNTT&TT lập danh sách đề xuất các thành viên Hội đồng chấm luận văn (mục 1.7) và nhập danh sách hội đồng trên phần mềm.

 

15/10/2021
2.2 Viện CNTT&TT tập hợp hồ sơ (đã có đủ các văn bản mục 1.2-1.7) gửi về Phòng Đào tạo. 15/10/2021

 

3. Các công việc thực hiện tại Phòng Đào tạo để ra quyết định bảo vệ

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
3.1 Phòng Đào tạo kiểm tra hồ sơ, xác nhận trên hệ thống phần mềm đủ điều kiện, in bảng điểm trích sao của học viên (mục 1.8), trả hồ sơ về Viện chuyên ngành.

 

(chậm nhất 3 ngày kể từ khi nhận được Hồ sơ bảo vệ).

 

4. Các công việc thực hiện tại Viện CNTT&TT

4.1 Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn, trợ lý sau đại học của Viện CNTT&TT chuyển hồ sơ (hồ sơ đăng ký bảo vệ, Quyết định thành lập hội đồng, mẫu biên bản họp hội đồng, phiếu cho điểm, biên bản kiểm phiếu) cho các thư ký hội đồng. Thư ký chuyển Quyết định thành lập hội đồng kèm Giấy mời tham gia chấm luận văn (do Viện CNTT&TT ký thừa lệnh Hiệu trưởng) đến các thành viên hội đồng.

 

Ngay sau khi có QĐ thành lập hội đồng chấm luận văn
4.2 Người phản biện viết nhận xét (theo mẫu 4), cho vào phong bì trả lời dán kín, ký niêm phong và gửi về Viện CNTT&TT.

 

3 ngày trước ngày bảo vệ
4.3 Sau khi nhận được nhận xét của 2 phản biện, trong đó có từ 1 người trở lên đồng ý cho bảo vệ, Viện CNTT&TT hoàn thành túi hồ sơ đủ các mục 1.2 – 1.12.

Hội đồng họp chấm luận văn cho học viên khi có đủ điều kiện của các mục 1.2-1.10 và có ít nhất 1 người phản biện đồng ý cho học viên bảo vệ.

 

2 ngày trước ngày bảo vệ
Sau buổi bảo vệ, thư ký hội đồng gửi túi hồ sơ gồm đầy đủ các mục từ 1.1-1.12 và chứng từ thanh toán kinh phí hội đồng cho Trợ lý sau đại học của Viện.

 

1 tuần sau ngày bảo vệ
4.4 Chủ tịch Hội đồng tổ chức và điều hành buổi bảo vệ. 30/10/2021
4.5 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bảo vệ luận văn, học viên chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có), hoàn thiện Bản xác nhận sửa chữa luận văn (theo mẫu) đóng kèm luận văn và nộp lưu chiểu về thư viện Tạ Quang Bửu, lấy và bổ sung Giấy biên nhận luận văn vào hồ sơ tại Viện CNTT&TT. Học viên nộp Lưu Viện CNTT&TT 1 quyển in 2 mặt, chữ nhỏ bìa mềm; nộp thư viện 1 quyển theo đúng mẫu quy định (phải có chữ ký, ghi rõ họ tên GVHD, nộp sau khi bảo vệ đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng) Hạn 30 ngày, sau ngày bảo vệ
4.6 Trợ lý sau đại học của Viện CNTT&TT chuyển trả túi hồ sơ (gồm cả Giấy biên nhận luận văn của Thư viện) cho chuyên viên phụ trách khóa của Phòng Đào tạọ. Phòng Đào tạo thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu kết quả bảo vệ vào phần mềm quản lý, làm thủ tục công nhận tốt nghiệp cho học viên và lưu Hồ sơ tại Phòng Đào tạo

 

Sau khi học viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ
4.7 Sau khi phòng Đào tạo thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu kết quả bảo vệ vào phần mềm quản lý, Viện CNTT&TT cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bảng điểm khóa học cho học viên.

Học viên đăng ký với trợ lý sau đại học  Viện CNTT&TT.

 

2 tuần sau khi học viên hoàn thiện xong hồ sơ bảo vệ

 

Lưu ý:

–  Học viên khóa 2019B, đã hết thời hạn 1,5 năm, đã gia hạn lần 1, nếu chưa bảo vệ đợt tháng 10/2021 phải làm thủ tục gia hạn lần 2.

–    Học viên khóa 2019A đã hết thời hạn 2,5 năm, học viên bắt buộc phải hoàn thành luận văn bảo vệ đợt tháng 10/2021. Nếu học viên nào ko hoàn thành luận văn, nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật dừng học tập.

–      Đơn gia hạn nộp cho cô Nguyễn Thanh Nguyệt – Văn phòng Viện CNTT&TT, Phòng 505 –B1

–    Thời gian: 18 – 22/10/2021

–    Hoặc gửi đơn tới email: nguyetnt@soict.hust.edu.vn (nếu trong thời gian giãn cách vì COVID-19)

Sau khi có ý kiến của Viện CNTT&TT, học viên nhận lại đơn và nộp về Phòng Đào tạo (bộ phận sau đại học). Thời hạn: 29/10/2021.

Các biểu mẫu tham khảo tại Website:

http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=29&CategoryID=114

http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=23&CategoryID=130