Nguyễn Tuấn Hải

Chuyên viên, Văn phòng Trường
Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Máy tính và Thực hành

Thạc sỹ (Kỹ thuật truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2014)

Kỹ sư (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: hai.nguyentuan@hust.edu.vn