Buổi giới thiệu cơ hội học sau đại học tại Đại học kỹ thuật Sydney, Úc (University of Technology Sydney)

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 02/02/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 02/02/2018

Địa điểm: P.803 - Nhà B1 - Đại học BKHN

Thời gian: 10.00 ngày 2/2/2018
Địa điểm: phòng 803, nhà B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Kính mời các bạn sinh viên quan tâm tham dự.