Biểu mẫu và quy định dành cho sinh viên

Biểu mẫu và quy định dành cho sinh viên

1. Biểu mẫu và quy định do Phòng Công tác Sinh viên và Phòng Đào tạo ban hành xem TẠI ĐÂY.
Trong đó bổ sung: Quy trình về việc đính chính, sửa sai điểm thi

2. Biểu mẫu do Viện CNTT&TT ban hành:

3. Những điều sinh viên cần biết: