THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại

(84-4) 3 8692463

Email

vp@soict.hust.edu.vn

Địa chỉ

Phòng 504 – Nhà B1 – Đại học Bách khoa Hà Nội