giangvth

TS. Vũ Thị Hương Giang

Phó trưởng bộ môn CNPM
Họ và tên GV. TS. Vũ Thị Hương Giang
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1
Email giang.vuthihuong@hust.edu.vn

giangvth@soict.hust.edu.vn

Tel + 3 8 69 25 95
Fax + 3 8 68 49 46
Các môn giảng dạy Cao học:
          Các kỹ thuật hiện đại trong CNTT
–          Các phương pháp tiên tiến quản trị dự án CNTT
–          Quản trị dự án CNTT và quản lý thay đổi
–          Nguyên lý và mô thức phát triển hệ phân tánĐại học:
–          Phát triển phần mềm phân tán
–          Giao diện người dùng
–          Kỹ thuật lập trình
–          Kỹ nghệ Phần mềm hướng dịch vụ
–          Lập trình cấu trúc
–          Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
–          An toàn thông tin
–          Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
–          Tin học đại cương
Hướng nghiên cứu –          Các hệ thống hướng dịch vụ
–          Các khía cạnh ngoài chức năng của phần mềm: đảm bảo an toàn thông tin, quản lý rủi ro, dung lỗi
–          Các phương pháp phát triển phần mềm tiên tiến và ứng dụng: phần mềm đám mây, nghiệp vụ thông minh
Các công trình NC đã công bố   1.     Vũ Thị Hương Giang. Xây dựng thử nghiệm mô hình trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp, báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài 04-NCCD-2010, Bộ Thông tin và Truyền thông. 2010

2.     Vũ Thị Hương Giang. Xây dựng thử nghiệm mô hình trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận và sử dụng thông tin, báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài ĐT-03-09-NCCD6, Bộ Thông tin và Truyền thông. 2009

3.     Vũ Thị Hương Giang: Quản lý rủi ro an toàn mạng máy tính, báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài T27-2009. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. 2009

4.     Thi-Huong-Giang Vu, Christine Collet, and Genoveva Vargas-Solar: Defining and modeling secure service-based systems, in Proceedings of the 14th International Conference on Cooperative Information Systems, OTM Federated Conferences and Workshops Montpellier, France: Springer-Verlag, 2006

5.     Thi-Huong-Giang Vu, Christine Collet, and Genoveva Vargas-Solar: Secros: Secure service coordination, in Proceedings of the 22th Conference on Advanced Databases, Lille, France, 2006

6.     Thi-Huong-Giang Vu, Christophe Bobineau, Christine Collet, and Genoveva Vargas-Solar: MEOBI: Secure service coordination framework, poster and demonstration at the 22th Conference on Advanced Databases, Lille, France, 2006

7.     Thi-Huong-Giang Vu: Towards a secure service coordination, in Current Trends in Database Technology Germany: Springer-Verlag, 2006 (revised paper)

8.     Thi-Huong-Giang Vu: Towards a secure service coordination, in Workshops’ Proceeding of 10th International Conference on Extending Database Technology, Munich, Germany, 2006, pp 102–107

Các sách đã xuất bản 1.  Thi-Huong-Giang Vu : Coordination securisée de services. Centre pour la Communication Scientifique Directe, France, 2008
Học viên cao học đang hướng dẫn 1. Hoàng Tuấn Anh. Giải pháp quản trị kinh doanh thông minh hỗ trợ định giá phần mềm. 2010

2. Phạm Hồng Hoài. Giải pháp quản trị kinh doanh thông minh và ứng dụng. 2010

3. Trần Ngọc Thúy. Ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ trong tính toán đám mây. 2010
4. Trần Thị Hồng Thúy. Quản lý rủi ro cho các dịch vụ chính phủ điện tử. 2010

5. Nguyễn Thị Thanh Loan. Quản lý rủi ro cho bài toán chính phủ điện tử. 2010

6. Nguyễn Xuân Đạt. Ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ trong tính toán đám mây để triển khai dịch vụ khai thác dữ liệu trực tuyến.2010

7. Chu Tiến Cường. Tích phối các phần mềm dưới dạng dịch vụ theo các tiêu chí ngoài chức năng. 2009 –

8. Phạm Minh Tuyến. Phân tích và đánh giá độ an toàn của các dịch vụ web. 2009

9. Sry Chrea. Ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ trong tính toán đám mây để xây dựng hệ thống quản lý tài liệu đăng tải. 2009

10. Nguyễn Thúy Quỳnh. Định hướng Bussiness Intelligence – Bài toán quản trị công nghệ thông tin.  2009

11. Nguyễn Văn Duy. Xây dựng mô hình đánh giá rủi ro an toàn phần mềm hướng dịch vụ. 2009-2011

12. Tô Đình Hiếu. Ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ trong tính toán đám mây để xây dựng dịch vụ quản lý tệp phân tán DFM. 2008-2011

13. Phạm Văn Đồng. Quản lý rủi ro theo các tiêu chí NFP cho các dịch vụ Web. 2007-2010

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có