trungtt

ThS. Trịnh Thành Trung

Giảng viên
Họ và tên ThS. Trịnh Thành Trung
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 601 nhà B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email : trungtt@soict.hust.edu.vn
Tel : 0438682595
Fax : 0438682595
Các môn giảng dạy: –          Lập trình hướng đối tượng

–          Kỹ thuật lập trình

–          Tương tác Người – Máy

–          Đồ họa và hiện thực ảo

–          Đa phương tiện, trò chơi và các hệ thống giải trí

–          Thiết kế và lập trình Web

–          Lập trình C nâng cao

Hướng nghiên cứu: –          Đồ họa máy tính, game và thực tại ảo

–          Công nghệ phần mềm hướng tác tử

–          Trí tuệ nhân tạo, logic mờ và các hệ đa tác tử

 

Các công trình NC đã công bố

 

Không có
Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn     Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có