nguyentienthanh

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Giảng viên
Họ và tên ThS Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1
Email nguyenthanh@soict.hust.edu.vn
Tel 0438682595
Fax 0436893036
Các môn giảng dạy –          Lập trình hướng đối tượng
–          Thiết kế Web
–          Lập trình C#
–          Linux nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS
–          Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
–          An ninh Internet
–          Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
Hướng nghiên cứu –          Lập trình hệ Linux nhúng
–          Phương pháp hình thức
–          Kiểm chứng mô hình
–          Logic mờ
–          Ontology
Các công trình NC đã công bố 1.       Nguyễn Tiến Thành, Huỳnh Quyết Thắng, Applying the equational paradisgm of Maude for matching document on embedded devices. SEATUC 5th, Hà nội, tháng 02, 2011.
Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) 1.        Đang cần tìm người có cùng quan tâm về các đề tài kể trên.