lenp

ThS. Nguyễn Phi Lê

Giảng viên
Họ và tên Ths. Nguyễn Phi Lê
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 601 nhà B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email : lenp@soict.hust.edu.vn
Tel : +3 8682595
Fax : +3 8692906
Các môn giảng dạy: –          Không có
Hướng nghiên cứu: –          Các giải pháp tiết kiệm điện trong mạng máy tính
–          Các giải thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây
–          Bảo mật trong mạng máy tính
Các công trình NC đã công bố   1.  N. P. Le, T. Morohashi, H. Imaizumi, and H. Morikawa, ” A Performance Evaluation of Energy Efficient Schemes for Green Office Networks “, in Proceedings of the 2nd IEEE Green Technologies Conference, Dallas, USA, Apr. 2010.

2. P. L. Nguyen, T. Morohashi, H. Imaizumi, M. Minami, and H. Morikawa, ” A Performance Evaluation of Energy Efficient Schemes for Green Office Networks “, IEICE Technical Report, CS2009-51, Hokaido, Japan, Nov. 2009.

Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có