tuannm

ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Giảng viên
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email tuannm@soict.hust.edu.vn
Tel + 043 8 68 25 95
Fax + 043 8 68 25 95
Các môn giảng dạy –          Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
–          Lý thuyết ngôn ngữ hướng đối tượng
–          Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
–          Lập trình Java
–          Chuyên đề thiết kế và lập trình Web
Hướng nghiên cứu –          An toàn bảo mật thông tin,
–          Điện toán đám mây và các ứng dụng.
Các công trình NC đã công bố   Không có
Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có