GIỚI THIỆU CHUNG

1. Các lĩnh vực nghiên cứu chính.

- Mạng máy tính và Truyền thông (Network and Communication Technology- NCT Lab):  Nghiên cứu công nghệ và dịch vụ các mạng truyền thông tiên tiến; Các kỹ thuật truyền thông đa phương tiện; An toàn thông tin; An ninh mạng; Hệ thống an ninh dựa trên sinh trắc học (BioPKI); Tính toán phân tán, tính toán khắp nơi;...

- Hệ thống và kỹ thuật máy tính (Computer Systems – CS Lab): Thiết kế và phát triển máy tính nhúng; Xử lý tín hiệu và xử lý tiếng nói; An ninh mạng: xây dựng các hệ thống bảo vệ an ninh, an toàn cho mạng máy tính; Hệ thống tin học công nghiệp: Xây dựng các hệ thống đo lường và điều khiển cho công nghiệp; Thiết kế siêu máy tính và phát triển ứng dụng;...

- Kỹ thuật phần mềm và xử lý phân tán (Software Engineering and Distributed Computing – SEDIC Lab): Các kỹ thuật tiên tiến trong Kỹ thuật phần mềm; Nghiên cứu các mô hình lý thuyết về mạng Internet, mạng xã hội; các vấn đề về thuật toán định tuyến, quản lý truy xuất thông tin định tuyến; Nghiên cứu kỹ thuật Web ngữ nghĩa và khai thác thông tin Internet; Công nghệ phần mềm nguồn mở;...

- Thuật toán, Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu (Modeling, Simulation and Optimization  - MSO Lab): Phát triển thuật toán và ứng dụng trong các bài toán ứng dụng ; Phương pháp mô hình hóa và mô phỏng trên các hệ thống hiệu năng cao; Các giải thuật tối ưu và bảo mật trên mobile;...

- Công nghệ tri thức và dữ liệu (Knowledge and Data Engineering Laboratory - KDE Lab) : Công nghệ xử lý dữ liệu và tri thức; Phát hiện tri thức từ CSDL và ứng dụng; Logic tính toán và ứng dụng; Tính toán hiệu năng cao;  Phát hiện luật kết hợp, phân cụm và phân nhóm dữ liệu; Tìm kiếm thông tin và dịch vụ web ngữ nghĩa; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên;...

- Tính toán hiệu năng cao và điện toán đám mây (High Performance Computing - HPC): Xây dựng và quản trị các Hệ thống Hiệu năng cao; Các kỹ thuật tính toán song song và GPGPU; Kỹ thuật Grid Computing; Điện toán đám mây - Cloud Computing;...

- Nghiên cứu, sử dụng và phát triển các công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (Positioning and Navigation Systems – NAVIS): Các kỹ thuật tiên tiến xử lý định vị tín hiệu vệ tinh (GNSS signals); Thiết kế các bộ thu tín hiệu vệ tinh đa chức năng; Tích hợp công nghệ định vị và vị trí;...

- Viện chủ trì về chuyên môn chương trình nghiên cứu “Đảm bảo an toàn và an ninh cho Hệ thống thông tin và Truyền thông”: Nghiên cứu về an toàn, bảo mật hệ thống thông tin và truyền thông; Nghiên cứu về an ninh giao dịch và dịch vụ; Nghiên cứu về an toàn thông tin trong các mô hình và hệ thống tính toán phi truyền thống; Nghiên cứu xây dựng chính sách quản lý an toàn thông tin.

2. Một số hoạt động nghiên cứu khoa học

-  Tổ chức các Hội nghị hội thảo quốc tế: SoICT 2010, SoICT 2011, SoICT 2012, SoICT 2013, SOICT 2014

-  Đồng tổ chức hội nghị khoa học quốc tế iiWAS 2014.

-  Viện CNTT&TT đã và đang chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp nhà nước, nghị định thư hợp tác với Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, ngành, thành phố và cấp cơ sở; dự án nghiên cứu với các công ty (Samsung, Mitani..)

-  Thực hiện việc liên kết trao đổi cán bộ cũng như kết quả nghiên cứu với các trương đại học nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

-  Hướng dẫn sinh viên tham gia các cuộc thi Olymlic sinh viên, cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, Mùa hè sáng tạo và dã giành nhiều giải cao.

3. Các thành tựu tiêu biểu đã đạt được

Các cán bộ của Viện đã có nhiều công trình công bố trên các tạp chí, hội thảo uy tín trên thế giới và giành được nhiều giải thưởng như:

- Giải Nhất cuộc thi Nhân tài đất Việt

- Giải thưởng Quả cầu vàng dành cho Nhà khoa học trẻ

- Gương mặt trẻ triển vọng

Đội tuyển sinh viên của Viện đã giành được nhiều giải thưởng:

- Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học: Giải Ba cấp Bộ

- Olympic tin học sinh vien toàn quốc: Giải Nhất, Nhì, Ba

- Cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM: Cúp vàng, bạc, đồng

- Mùa hè sáng tạo: Giải nhì

- VIFOTEC: giải Nhất

Thông tin bổ sung