Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Phần mềm và Xử lý phân tán

 

1.     Tên Phòng thí nghiệm

-    Tên tiếng Việt:  Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Phần mềm và Xử lý phân tán

-    Tên tiếng Anh:  Software Engineering and Distributed Computing

2.     Địa chỉ: Phòng 1001, Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội,

3.     Website: http://sedic.soict.hust.edu.vn

4.     Giới thiệu chung

PTN Kỹ thuật Phần mềm và tính toán phân tán nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ phần mềm, tính toán phân tán, Tương tác người – máy đa phương thức  và các công nghệ ứng dụng Internet.  

PTN sẽ là cơ sở nghiên cứu và khai thác tiềm năng của nhiều nhóm nghiên cứu trực thuộc và liên kết. Nền tảng đội ngũ cán bộ ban đầu của PTN là các cán bộ đang công tác tại bộ môn Công nghệ Phần mềm và một số các đông nghiệp khác trong Viện CNTT-TT và viện MICA.

Các nhóm này hoạt động trên nhiều địa hạt khác nhau nhưng đều có sự liên kết chung là những quan tâm đến các bài toán xử lý thông tin và dữ liệu qui mô lớn, phân tán (điển hình là thông qua thu thập và xử lý dữ liệu trên Internet) và cần ứng dụng các giải pháp và tiếp cận của công nghệ phần mềm.

Một số nét về các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu chính của đội ngũ PTN:

-        Phương pháp và kỹ thuật phát triển phần mềm:Các phương pháp hình thức; Các kỹ thuật mô hình phần mềm theo các tiêu chí: chất lượng-kiến trúc-quản trị dự án-đánh giá hiệu quả/giá thành,...; Hệ thống dựa thành phần (component-based systems); Công nghệ tính toán đám mây (cloud computing)

-        Mô hình xử lý phân tán mới: Mô hình mạng thông tin kiểu mới: kết nối không dây, đồng đẳng, thế giới nhỏ; Mô hình hóa và mô phỏng; Xử lý qui mô lớn trong mạng xã hội, dịch vụ và game.

-        Công nghệ ngữ nghĩa và ứng dụng:  Tính toán ngữ nghĩa (semantic computing); Dịch vụ hướng vị trí (location base services); Tin học y tế

-        Nội dung số và dịch vụ:  Công nghệ Web và nội dung số; Dịch vụ vàtích phối dịch vụ;  An toàn hệ thống dịch vụ; Phát hiện lỗ hổng ứng dụng Web

-        Tương tác người – máy đa phương thức: Tương tác người máy đa phương thức; Thói quen, tâm lý người dùng; Môi trường cảm thụ (ứng dụng truyền tin không dây)

 

Thông tin bổ sung