Phòng thí nghiệm Công nghệ mạng và Truyền thông

 

1.     Tên Phòng thí nghiệm

-    Tên tiếng Việt:  Phòng thí nghiệm Công nghệ mạng và Truyền thông

-    Tên tiếng Anh: Network and Communication Technology Laboratory (NCT)

2.     Địa chỉ: Phòng 901, Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

3.     Website: http://nct.soict.hust.edu.vn

4.     Giới thiệu chung

Phòng thí nghiệm tập trung vào giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Truyền thông dữ liệu (Data Communications) và Mạng máy tính (Computer Networks). Các nhánh nghiên cứu nhỏ hơn về các lĩnh vực này bao gồm: Nghiên cứu phát triển công nghệ và dịch vụ trong các mạng truyền thông tiên tiến như mạng Internet thế hệ mới, mạng di động, mạng cảm biến, mạng quang; Đánh giá hiệu năng mạng máy tính và chất lượng dịch vụ; Truyền thông đa phương tiện; truyền thông tương tác video-audio; xử lý nén ảnh, video và ứng dụng trong truyền thông; Hệ thống định vị dẫn đường toàn cầu (GNSS) và các dịch vụ hướng vị trí (LBS); An toàn thông tin; an ninh mạng; hệ thông an ninh dựa trên sinh trắc học (BioPKI);  Tính toán phân tán và tính toán khắp nơi.

Tóm tắt về nhiệm vụ

Nhiệm vụ thứ nhất của PTN Công nghệ mạng và Truyền thông là thực hiện các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng xung quanh những vấn đề đang được quan tâm trong nước và trên thế giới trong lĩnh vực truyền dữ liệu và mạng máy tính. Phòng sẽ được xây dựng dựa trên nhiều nhóm nghiên cứu nhỏ, trong đó tập trung vào những chủ đề trọng tâm sau:

-        Các công nghệ mạng tiên tiến - Advanced Network Technologies

-        An ninh thông tin và mạng – Network and Information Security

-        Công nghệ truyền thông đa phương tiện – Multimedia Communication Technologies

-        Tính toán phân tán và di động  - Mobile and Distributed Computing

Nhiệm vụ thứ hai của PTN là thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, giao lưu về khoa học và công nghệ giữa các nhà khoa học và các doanh nghiệp, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tế ứng dụng trong lĩnh vực mạng máy tính tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Bên cạnh đó, PTN còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thực hiện các công tác hỗ trợ hoạt động đào tạo đại học và sau đại học, tạo nên môi trường nghiên cứu thuận lợi cho các sinh viên hệ kỹ sư, cao học và nghiên cứu sinh, thu hút sinh viên nghiên cứu khoa học ngay từ khi bắt đầu vào chuyên ngành.

 

Thông tin bổ sung