Phòng thí nghiệm Công nghệ Tri thức và Dữ liệu

 

1.     Tên Phòng thí nghiệm

-    Tên tiếng Việt: Phòng thí nghiệm Công nghệ Tri thức và Dữ liệu (PTN CNTTDL)

-    Tên tiếng Anh: Knowledge and Data Engineering Laboratory (KDE Lab)

2.     Địa chỉ: Phòng 1002, Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

3.     Website: http://kde.soict.hust.edu.vn

4.     Giới thiệu chung

Với nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học chuyên ngành Hệ thống thông tin, nhiều cán bộ của Viện đã hình thành các nhóm thực hiện các nghiên cứu cơ bản cũng như phát triển các ứng dụng theo từng lĩnh vực chuyên sâu, đặc biệt là các nghiên cứu nhằm khai thác thông tin và phát hiện tri thức một cách hiệu quả từ nhiều nguồn dữ liệu có kích thước lớn và rất lớn. Các nhóm nghiên cứu chuyên sâu này tập trung vào các chủ đề chính sau:

·        Mô hình hóa mờ, logic tính toán và ứng dụng

·        Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

·        Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức

·        Tính toán xã hội

·        Máy tìm kiếm

·        Thị giác máy tính và ứng dụng

PTN CNTTDL đề xuất với mục tiêu hỗ trợ giảng viên viện CNTT&TT, sinh viên và các đối tác thực hiện các nghiên cứu cơ bản cũng như phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực CNTTDL. Vì vậy, PTN CNTTDL có các chức năng chính sau đây:

·        Tạo môi trường làm việc tốt nhằm thực hiện các nghiên cứu cơ bản, phát triển ứng dụng và thử nghiệm xung quanh các vấn đề đang được quan tâm trong nước và trên thế giới trong lĩnh vực CNTTDL, với điểm nhấn là các chủ đề đã và đang được quan tâm của các cán bộ trong viện: mô hình hóa mờ , logic tính toán và ứng dụng, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức, tính toán xã hội, máy tìm kiếm, thị giác máy tính và ứng dụng.

·        Hỗ trợ hoạt động đào tạođại học và sau đại học, tạo môi trường nghiên cứu tốt cho các sinh viên/học viên và nghiên cứu sinh theo chuyên ngành Hệ thống thông tin.

·        Thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, giao lưu về khoa học và công nghệ giữa các nhà khoa học, các nhà sản xuất, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tế ứng dụng.

 

Thông tin bổ sung