Phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính

 

1        Tên Phòng thí nghiệm

·        Tên tiếng Việt:    Phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính (HTMT)

·        Tên tiếng Anh:    Computer Systems Laboratory (CSLab)

2        Địa chỉ: Phòng 504, Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

3. Website:  http://dce.hust.edu.vn/cslab

4.      Giới thiệu chung

Một trong các chuyên ngành nghiên cứu và đào tạo của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông là về kỹ thuật máy tính, giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực: các hệ thống xử lý thông tin, xử lý tín hiệu, các bộ xử lý tín hiệu số, xử lý tiếng nói, các kiến trúc máy tính, vi xử lý, thiết kế logic, thiết kế điện tử, thiết kế chip (ASIC, ASIP, FPGA), hệ thống nhúng… Các hướng nghiên cứu kỹ thuật máy tính cũng được đưa vào chương trình đào tạo cao học; hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật máy tính và Truyền thông; đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế về Kỹ thuật máy tính.

Phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính được thành lập ngày 01/10/2010 trên cơ sở Dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về Thiết kế Điện tử” đầu tư trong giai đoạn 2004-2005. Phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính tập trung nghiên cứu chuyên sâu và chuyển giao công nghệ về Kỹ thuật máy tính.

Các hướng nghiên cứu chính:

Phòng thí nghiệm (PTN) Hệ thống máy tính (HTMT) đã và đang hoạt động với các hướng nghiên cứu chính sau:

1.      Thiết kế máy tính nhúng (embedded computer)

2.      Thiết kế, phát triển hệ thống nhúng (embedded systems)

3.      Xử lý tín hiệu và xử lý tiếng nói

4.      Thiết kế siêu máy tính và ứng dụng

và một số các hướng nghiên cứu có liên quan đã thực hiện trong thời gian trước như “phát triển ứng dụng trên thiết bị di động”, “phát triển dịch vụ trên các nền tảng định vị”, “phát triển các hệ thống tin học công nghiệp".

Các hướng nghiên cứu đề ra phù hợp với năng lực nghiên cứu của PTN (và các đơn vị chức năng phối hợp) và các chính sách của Việt Nam như: Quyết định 49/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển và danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, lĩnh vực thiết kế, chế tạo mạch tích hợp, các hệ thống nhúng, máy tính nhúng, xử lý tiếng Việt và siêu máy tính là các lĩnh vực nghiên cứu được ưu tiên hàng đầu. Trong thời gian gần đây ngày càng có nhiều công ty, cơ quan tổ chức tập trung vào nghiên cứu, phát triển trong bốn lĩnh vực này. Ví dụ: Samsung (chip cho thiết bị di động), Panasonic và Toshiba (hệ thống nhúng), Viettel R&D (hệ thống nhúng cho lĩnh vực điện tử, viễn thông quân sự và dân sự), VNPT Technology (phần cứng cho thiết bị viễn thông); FPT soft (phát triển phần mềm xử lý tiếng nói),...

 

Thông tin bổ sung