Đoàn thanh niên và Hội sinh viên

Liên chi đoàn

STT

HỌ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lê Xuân Thành

Giảng viên BM KTMT

Bí thư LCĐ

 

2

Nguyễn Tuấn Hải

Cán bộ VP Dự án Việt Nhật

Phó Bí thư LCĐ

 

3

Bùi trọng Tùng

Giảng viên BM TT&MMT

Phó Bí thư LCĐ

 

4

Lê Anh Dũng

CN-CNTT 4 - K55

Phó Bí thư LCĐ

LCH trưởng

5

Ngô Thị Hương Giang

CN-CNTT 3 - K55

UVTV

 

6

Trần Thị Thanh Thủy

CN-CNTT 1 - K55

UVTV

 

7

Nguyễn Thanh Tú

KTMT&TT 1 – K54

UVTV

Đội trưởng đội TN

8

Bùi Tiến Cường

CNTT 2 – K54

UV BCH

 

9

Nguyễn Kiên Cường

Việt Nhật – K55

UV BCH

 

10

Nguyễn Trường Giang

Việt Nhật – K54

UV BCH

 

11

Đặng Trường Giang

C22.5 – K56

UV BCH

 

12

Nguyễn Xuân Quang

ICT – K56

UV BCH

 

13

Đinh Tiến Sỹ

CNTT 3 – K54

UV BCH

 

14

Bùi Minh Tấn

CN-CNTT 2 – K55

UV BCH

 

15

Hoàng Thế Thái

CNTT 4 – K55

UV BCH

 

16

Phạm Đức Tiến

C22.2 – K56

UV BCH

 

17

Phan Đức Toàn

Việt Nhật – K56

UV BCH

 

18

Nguyễn Thành Trung

Việt Nhật – K56

UV BCH

 

19

Phạm Thanh Tuấn

CN-CNTT 3 – K55

UV BCH

 

20

Nguyễn Thanh Tùng

Việt Nhật – K55

UV BCH

 

21

Vũ Đình Tùng

CNTT 3 – K54

UV BCH

 

Chi đoàn cán bộ

STT

HỌ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

Phạm Ngọc Hưng

Giảng viên BM KTMT

Bí Thư

2

Nguyễn Ngọc Dũng

Giảng viên BM CNPM

Phó Bí Thư

3

Phạm Hồng Phong

Giảng viên BM HTTT

Uỷ viên

 

Thông tin bổ sung