LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Những chặng đường phát triển của Viện CNTT-TT:

 Lịch sử hình thành và phát triển của Viện CNTT-TT ngày nay đã trải qua những mốc son đáng nhớ:

+ Năm 1969,Trường ĐHBK HN thành lập Tổ Toán – Tính thuộc Bộ môn Toán để đào tạo kỹ sư “Toán công trình” theo gợi ý của GS. Tạ Quang Bửu

+ Tháng 9/1970,theo chỉ thị của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Trường ĐHBK HN thành lập Bộ môn Toán Tính thuộc Khoa Toán - Lý để đảm nhiệm độc lập công tác đào tạo “Kỹ sư Toán Tính”

+ Năm 1980,Trung tâm Máy tính, Trường ĐHBK HN được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong giai đoạn 1980-1995 Trung tâm Máy tính phục vụ đào tạo kỹ sư toán công trình, kỹ sư toán tính, đồng thời trực tiếp xử lý số liệu tuyển sinh đại học khu vực miền Bắc trong một thời gian dài.

+ Năm 1987,Trường ĐHBK HN thành lập Khoa Tin học, trên cơ sở Bộ môn Toán Tính, Khoa Toán – Lý.

+ Năm 1995Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập 7 Khoa Công nghệ Thông tin ở các trường đại học trọng điểm trong cả nước. Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHBK HN được thành lập ngày 26/3/1995 trên cơ sở Khoa Tin học, Trung tâm Máy tính và các tổ chuyên môn Tin học thuộc Khoa Điện tử. - Viễn thông.

+ Ngày 19/5/2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐHBK HN, trên cơ sở Khoa CNTT và Dự án Hỗ trợ phát triển đào tạo đại học và sau đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Viện CNTT-TT ngày nay:

    Qua gần 15 năm phấn đấu, phát triển và trưởng thành, Viện CNTT&TT, Trường Đại học Bách  Khoa Hà Nội đã đạt được một bước phát triển đáng ghi nhận cả về lượng lẫn về chất. Từ chỗ chỉ có biên chế 3 bộ môn, 1 trung tâm máy tính và gần 50 cán bộ, nhân viên, trong đó số lượng cán bộ giảng dạy có học vị từ Thạc sỹ trở lên còn rất ít và với độ tuổi trung bình khá cao, được tập hợp từ nhiều đơn vị với quan điểm, phong cách và sở trường hết sức đa dạng, đến nay Viện đã có biên chế 5 bộ môn, 1 trung tâm máy tính, 3 phòng thí nghiệm chuyên đề với đội ngũ cán bộ công chức lên tới hơn 130 người, trong đó hầu hết có trình độ trên Thạc sỹ.

    Đặc biệt, trong những năm gần đây, số lượng cán bộ giảng dạy trẻ đã học xong cao học, tiến sỹ ở các nước tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, ... về Viện công tác ngày càng nhiều. Đây sẽ là đội ngũ kế cận xứng đáng của các thầy, cô đi trước, là lực lượng nòng cốt của Viện trong những năm sắp tới, và là minh chứng cho tầm nhìn xa của các thế hệ lãnh đạo Viện, các bộ môn, trung tâm trong các năm qua.

    Bước phát triển quan trọng về chất còn thể hiện ở ngành đào tạo. Từ chỗ chỉ đào tạo theo 1 chuyên ngành chung là Tin học, từ năm 2003 Viện đã chuyển sang đào tạo theo 5 chuyên ngành hẹp tương ứng với 5 bộ môn và phù hợp với 5 chuyên ngành thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin trong Chương trình khung đào tạo đại học và trên đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp khuyến cáo của Hiệp hội ACM (http://www.acm.org/education/curricula-recommendations)

    Viện CNTT&TT cũng đã triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao và các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế khác. Đặc biệt Viện hiện là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện Dự án hợp tác đào tạo kỹ sư CNTT theo chuẩn mực quốc tế ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

    Bên cạnh các hoạt động đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ với hàng loạt các đề tài các cấp (trong đó có nhiều đề tài cấp nhà nước) đã và đang được thực hiện tại Viện. Vai trò của các bộ môn đang được nâng cao theo hướng xây dựng bộ môn trở thành đơn vị chuyên môn nòng cốt của Viện, hoạt động chủ động và hiệu quả trên cả 3 lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. 

    Kết quả gần 15 năm phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ, nhân viên trong Viện đã xây dựng một nền tảng phát triển được hợp thành từ 3 yếu tố cơ bản: đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ. Nền tảng này sẽ là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo của Viện trên con đường phát triển và hội nhập. Viện CNTT&TT, ĐHBK HN có thể tự tin hướng đến những mục tiêu đã vạch ra cho đến theo kế hoạch trung hạn đến 2013 và xa hơn nữa, cho tầm nhìn 2020.

Các nhiệm vụ cơ bản của Viện CNTT&TT trong những năm tiếp theo là:

+ Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý:Cùng với các khoa, viện trong ĐHBKHN  thử nghiệm xây dựng mô hình quản lý, các cơ chế phù hợp, cho phép thực hiện liên kết hiệu quả giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, giữa cơ sở đào tạo với các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực, cho phép tập hợp lực lượng và cơ sở vật chất trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ liên ngành đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

+ Đào tạo:Viện CNTT&TT tiếp tục  khẳng định và giữ vũng vị thế hàng đầu về đào tạo CNTT-TT có chất lượng cao ở Việt Nam, là nơi đào tạo các chuyên gia giỏi, các giảng viên đại học, các nhà nghiên cứu về CNTT-TT và cũng là nơi đào tạo nâng cao, đào tạo sau đại học và hỗ trợ các cho các đơn vị đào tạo khác.

    Trong nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ: xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu hoàn chỉnh, qua đó hình thành nên một số nhóm nghiên cứu - triển khai có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, có đủ năng lực đảm nhận các đề tài/dự án KHCN cấp Nhà nước và các đề tài/dự án KHCN hợp tác quốc tế, các hợp đồng kinh tế - kỹ thuật,... góp phần hình thành và phát triển thị trường KH&CN ở Việt Nam.

+ Trong hợp tác trong nước và quốc tế.Tăng cường các hoạt động quảng bá hình ảnh của Khoa trong cộng đồng và doanh nghiệp. Tìm kiếm các cơ hội học bổng cho cán bộ trẻ và sinh viên của Viện. Đẩy mạnh tìm kiếm các quan hệ hợp tác quốc tế theo mô hình các nhóm nghiên cứu mạnh của Viện với các nhóm khác có cùng định hướng nghiên cứu trên thế giới. Chủ động đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn tài trợ, các đặt hàng hợp tác nghiên cứu nhằm bổ sung nguồn thu cho Viện, tăng cơ sở vật chất cho Viện. Định hướng các Phòng thí nghiệm phù hợp với các yêu cầu doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

+ Tư vấn:Nâng cao vai trò của Viện CNTT&TT trong nhiệm vụ tư vấn cho Ban Giám hiệu Trường ĐHBKHN và tham gia thiết thực trong công tác quy hoạch, định hướng, phát triển và quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực CNTT-TT của Trường ĐHBK Hà Nội. Phấn đấu phát triển Viện thành đơn vị tư vấn có uy tín về Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho các tổ chức kinh tế - xã hội, đào tạo và nghiên cứu.

Thông tin bổ sung