CƠ SỞ VẬT CHẤT

Không gian làm việc và trang thiết bị của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông được bố trí tại Tòa nhà B1, Tòa nhà D5 và Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu.

Bảng chỉ dẫn không gian làm việc của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Khu vực tại Tòa nhà B1

Văn phòng Viện

Văn phòng Viện CNTT&TT

P504

Ban Giám đốc Viện

P503

Văn phòng

các Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

P502

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

P501

Bộ môn Công nghệ phần mềm

P601

Bộ môn Khoa học máy tính

P602

Bộ môn Hệ thống thông tin

P603

Các phòng thí nghiệm bộ môn

Phòng thí nghiệm BM Công nghệ phần mềm

P701

Phòng thí nghiệm BM Hệ thống thông tin

P702

Phòng thí nghiệm BM Khoa học máy tính

P703

Phòng thí nghiệm BM Truyền thông và Mạng máy tính

P801

Phòng thí nghiệm BM Kỹ thuật máy tính

P802

Các phòng thí nghiệm nghiên cứu trực thuộc Viện

Phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính

P505

Phòng Hội thảo

P803

Các phòng thí nghiệm đang xây dựng

P901,902 P1001,1002

Khu vực tại Tòa nhà D5

Trung tâm Máy tính

Văn phòng Trung tâm máy tính

P301

Các phòng thực hành máy tính

P302÷306

Khu vực tại Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu

Dự án Việt-Nhật

Văn phòng Dự án

P806

Ban quản lý Dự án

P802, 803

Phòng chuyên gia 1 (tư vấn JICA)

P801

Phòng chuyên gia 2 (tư vấn PADECO)

P804

Phòng họp

P805

Phòng giáo viên Tiếng Nhật

P807÷P809

Phòng Hội thảo

P816

Các phòng thực hành máy tính

P811÷P814

Phòng thực hành Mạch Logic

P819

Phòng nghiên cứu cho sinh viên

P817

Thư viện

P818

Phòng máy chủ

P924B

Khu vực Văn phòng Viện, Văn phòng các Bộ môn, các Phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, các Phòng thí nghiệm nghiên cứu được bố trí tại Tòa nhà B1. Hiện nay, Viện đang xây dựng  thêm 5 Phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu.

Phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính, đặt tại P505 Tòa nhà B1, được đầu tư với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu thiết kế máy tính hiệu năng cao, máy tính nhúng phục vụ cho các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, các hệ thống xử lý tín hiệu và xử lý tiếng Việt, …

Trung tâm máy tính được bố trí tại tầng 3 nhà D5, với khoảng 200 máy tính, là nơi đào tạo thực hành Tin học đại cương cho sinh viên toàn trường và một số môn học về Công nghệ thông tin.

Dự án Đào tạo về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Nhật được đặt tại tầng 8 tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu với hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn cao, bao gồm:Khu vực Văn phòng; Các phòng làm việc của giáo viên tiếng Nhật; 04 phòng thực hành máy tính với 164 máy tính; 01 phòng thực hành mạch logic với các thiết bị thực hành như các bảng mạch, máy hiện sóng, máy phát tín hiệu, bộ nguồn một chiều; Thư viện; Phòng hội thảo.

Thông tin bổ sung