Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2018

Bắt đầu

1:30 pm ngày 16/05/18

Kết thúc

7:00 pm ngày 16/05/18

Địa chỉ

Phòng 702 - Thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học BKHN