Chương trình hội thảo “Học thạc sĩ – Cơ hội học bổng và nghề nghiệp”

Trân trọng mời các anh, chị và các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đến tham dự chương trình “Học thạc sĩ – Cơ hội học bổng và nghề nghiệp”
Thời gian: 8h15 – Thứ Tư, 18/4/2018
Địa điểm: Hội trường C2 – Trường ĐHBK Hà Nội
Đăng ký tham gia sự kiện:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62q7tZzWPe5yA-PO-xSwCvYvOurs-QkZASFd2QFF973a4wA/viewform

Bắt đầu

8:15 am ngày 18/04/18

Kết thúc

5:00 pm ngày 18/04/18

Địa chỉ

Hội trường C2 - Đại học BKHN