Hội nghị quốc tế SoICT 2017

Bắt đầu

8:00 am ngày 07/12/17

Kết thúc

7:00 pm ngày 08/12/17

Địa chỉ

Khách sạn Sheraton Nha Trang, 26 Trần Phú, thành phố Nha Trang