MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

 

Từ năm học 2017-2018 (khoá 62), Đại học Bách Khoa Hà Nội đào tạo trình độ đại học theo các chương trình: Chương trình cử nhân và Chương trình kỹ sư. Mô hình và các chương trình đào tạo cấp bằng được minh họa như hình dưới.

1. Chương trình cử nhân

·         Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Cử nhân kỹ thuật có thể học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư hoặc Thạc sĩ

·         Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ.

Bằng Cử nhân kỹ thuật và bằng Cử nhân công nghệ có giá trị như nhau, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn khi học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư /Thạc sĩ

2. Chương trình chuyển tiếp kỹ sư

Chương trình học chuyển tiếp từ trình độ cử nhân để cấp bằng Kỹ sư được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học, chú trọng đến năng lực tính toán thiết kế và phát triển các giải pháp kỹ thuật trong một lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Thông tin bổ sung