Các chương trình Thạc sĩ Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, đại học Bách Khoa Hà Nội

Tuyển sinh Cao học

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Mục đích:

Các chương trình đào tạo Thạc sĩ của viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, trường đại học Bách Khoa Hà Nội cung cấp cho học viên các kiến thức hiện đại và chuyên sâu về Máy tính và Công nghệ thông tin để trở thành các chuyên gia, lãnh đạo công nghệ và những nhà nghiên cứu về công nghệ thông tin và truyền thông.

Đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh là kỹ sư hoặc cử nhân thuộc hệ đại học với chương trình ít nhất bốn năm.

Thời gian đào tạo:

Khóa đào tạo theo học chế tín chỉ. Thời gian đào tạo chỉ từ 1 đến 2 năm tùy vào đối tượng tuyển sinh.

Quy trình tuyển sinh:

Ngoài các môn thi Toán cao cấp và Tiếng Anh, thí sinh chỉ cần thi một môn cơ sở duy nhất chungcho tất cả các ngành Thạc sĩ kĩ thuật là Cơ sở Công nghệ thông tin<Đề cương môn "Cơ sở Công nghệ thông tin">

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 12/04/2016 trên mục Tuyển sinh tại địa chỉ website http://sdh.hust.edu.vn. Thông tin xem thêm tại website Viện Công nghệ thông tin và Truyền Thông http://soict.hust.edu.vn. Các thắc mắc về tuyển sinh học tập gửi tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Viện Đào tạo sau đại học ​​từ ngày ​​20/4/2016 ​​đến​ 12/5/2016 đối với các thí sinh thuộc đối tượng phải học bổ sung, ​​đến 30/6/2016 đối với các thí​ sinh thuộc đối tượng không phải học bổ sung.

Các chương trình đào tạo:

-  Thạc sĩ kĩ thuật ngành Công nghệ thông tin.

-  Thạc sĩ kĩ thuật ngành Kĩ thuật phần mềm.

-  Thạc sĩ kĩ thuật/khoa học ngành Khoa học máy tính.

-  Thạc sĩ kĩ thuật/khoa học ngành Hệ thống thông tin.

-  Thạc sĩ kĩ thuật/khoa học ngành Kĩ thuật máy tính.

-  Thạc sĩ kĩ thuật/khoa học ngành Truyền thông dữ liệu và Mạng máy tính.

Thông tin bổ sung