Kỹ sư văn bằng 2

Đây là loạI hình đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin cho những người đã có một bằng đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Học viên học tập trung liên tục, hai năm rưỡi, học ngoài giờ hành chính. Cấp bằng tốt nghiệp: Kỹ sư chính quy bằng thứ hai

Đối tượng chuyển thẳng:

  • Những người có bằng đại học chính quy ĐHBK Hà Nội
  • Những người tốt nghiệp Chương trình hợp tác quốc tế được cấp bằng đại học ĐHBK Hà Nội phải có điểm thi đầu vào ≥ điểm chuẩn tuyển sinh đại học của Trường năm học tương ứng

Đối tượng phải học bổ túc kiến thức và thi đầu vào: Những người có bằng đại học thứ nhất hệ chính quy 4-5 năm của tất cả các trường, viện đại học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. Với đối tượng tốt nghiệp các trường, viện đại học ngoài công lập phải có thêm các điều kiện:

  • Điều kiện xếp hạng đại học thứ nhất từ khá trở lên
  • Điều kiện ngành tốt nghiệp: Đối tượng đăng ký học ngành công nghệ thông tin phải tốt nghiệp bằng 1 các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế.

Thời gian nộp hồ sơ và khai giảng:

  • Đợt 1 hàng năm: nhận hồ sơ từ ngày 2/2 đến ngày 2/3, khai giảng ngày 2/3
  • Đợt 2 hàng năm: nhận hồ sơ từ ngày 1/6 đến ngày 30/6, khai giảng ngày 1/7
  • Đợt 3 hàng năm: nhận hồ sơ từ ngày 15/9 đến ngày 19/10, khai giảng ngày 20/10

Thông tin bổ sung