SÁCH XUẤT BẢN

Các sách và tài liệu tham khảo đã xuất bản

- Mạng máy tính và hệ thống mở (Nguyễn Thúc Hải, NXB Giáo dục)

- Cơ sở lý thuyết truyền tin ( Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Tuấn Anh, NXB Giáo dục)

- Thiết kế mạch bằng máy tính (Nguyễn Linh Giang, NXB Khoa học Kỹ thuật)

- Xử lý ảnh (Nguyễn Thị Hoàng Lan,  Giáo trình tiếng Pháp, AUF  phát hành)

- Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở(Hà Quốc Trung, NXB Bách khoa)

      - Lý thuyết thông tin(Đặng Văn Chuyết, Hà Quốc Trung, NXB Bách khoa)

Thông tin bổ sung