GIỚI THIỆU CHUNG

BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

DEPARMENT DATA COMMUNICATION & COMPUTER NETWORKS

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính (Data Communications and Computer Networks) là một trong 2 bộ môn mới được thành lập tháng 9-2000 của Khoa CNTT (nay là Viện CNTT&TT), bộ môn đảm nhiệm chức năng đào tạo giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Truyền thông và Mạng máy tính trong các loại hình đào tạo: Hệ trên đại học, hệ đào tạo đại học chính qui và hợp tác quốc tế, đào tạo phi chính qui, đào tạo cao đẳng của Viện CNTT&TT, và chức năng nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Truyền thông dữ liệu (Data Communications) và Mạng máy tính (Computer Networks). Các kỹ sư CNTT tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính có khả năng nghiên cứu, thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng về các công nghệ Mạng máy tính, về các hệ thống truyền thông dữ liệu, truyền thông đa phương tiện và phát triển các dịch vụ truyền thông trên mạng Internet, mạng truyền thông di động, an ninh thông tin và mạng. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp, hợp tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực liên quan.

Thông tin liên hệ :

-   Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính (TTM), phòng 501, nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội (đối diện KTX Sinh viên Đại học BKHN)

-   Điện thoại : 84-4-38.68.25.96

-  Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thông tin bổ sung