Văn phòng làm việc của bộ môn được đặt tại phòng 501, nhà B1. Văn phòng được chia thành các phòng làm việc để phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học : phòng dành cho họp bộ môn và các seminar khoa học, phòng dành cho sinh viên thực tập, các phòng dành cho cán bộ nghiên cứu. Ngoài máy tính, máy in, máy chiếu, các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ nghiên cứu về xử lý tín hiệu, bộ môn cũng có một thư viện với các đầu sách chuyên môn, tạp chí chuyên ngành về các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của bộ môn.       
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính được trang bị một phòng thí nghiệm đặt tại phòng 801 nhà B1, phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của các cán bộ và sinh viên.

Bộ môn được trang bị 15 bộ máy máy cá nhân cấu hình cao phục vụ cho công tác nghiên cứu và đạo tạo. Ngoài ra, phòng thí nghiệm của bộ môn được trang bị một số thiết bị chuyên dụng sau :
   

STT

Tên thiết bị

Số lượng

Mục đích sử dụng

1

Bộ chuyển mạch 3COM 1100

1

Nghiên cứu và đào tạo

2

Bộ chuyển mạch Cisco Catalyst 2950T - 24

3

Nghiên cứu và đào tạo

3

Bộ định tuyến Cisco 2600

1

Nghiên cứu và đào tạo

4

Bộ định tuyến Cisco 3600

1

Nghiên cứu và đào tạo

5

Router Wireless-G Broadband Linksys WRT54G

1

Nghiên cứu và đào tạo

6

Máy chủ IBM X232

1

Nghiên cứu và đào tạo

7

Máy chủ IBM X255

2

Nghiên cứu và đào tạo

8

Tổng đài Panasonic KXTA616BX

1

Nghiên cứu và đào tạo


Một số thiết bị tiêu biểu tại phòng thí nghiệm Liên mạng:

Bộ định tuyến không dây Linksys WRT54G

Xem tiếp...

Tổng đài Panasonic KXTA616BX

Xem tiếp...

Bộ chuyển mạch Cisco Catalyst 2950-T

Xem tiếp...

Bộ định tuyến Cisco 3600

Xem tiếp...

Bộ định tuyến Cisco 2600

Xem tiếp...

Thông tin bổ sung