CÁC MÔN HỌC

Hiện nay Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính đang đảm nhận và tham gia giảng dạy tại các môn học sau:

Chương trình đào tạo Thạc sĩ khoa học và Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và Truyền thông

IT6320

Truyền thông số

IT6390

Truyền thông di động

IT6040

Nguyên lý và mô thức phát triển hệ phân tán

IT6410

Tính toán khắp nơi (Chương trình Thạc sĩ khoa học)

IT6340

Nhận dạng

IT6411

Tính toán khắp nơi (Chương trình Thạc sĩ kỹ thuật)

IT6330

Công nghệ truyền thông đa phương tiện

IT6440

Mạng thông tin quang

IT6450

An ninh thông tin và mạng

IT6210

Web và các dịch vụ thế hệ mới

IT6460

Mạng thế hệ mới

IT6430

Web ngữ nghĩa

IT6380

Xử lý ảnh và video

IT6420

Thiết kế mạng

 

Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật ngành Kỹ thuật máy tính và Truyền thông và Kỹ sư chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính

IT1100

Tin đại cương

IT4681

Truyền thông đa phương tiện

IT2000

Nhập môn CNTT&TT

IT4260

An ninh mạng

IT2130

Tín hiệu và hệ thống

IT4650

Thiết kế mạng Intranet

IT3061

Quá trình ngẫu nhiên ứng dụng

IT4560

Kỹ thuật truyền thông

IT3080

Mạng máy tính

IT4621

Xử lý dữ liệu đa phương tiện

IT3110

LINUX và phần mềm nguồn mở

IT4240

Quản trị dự án Công nghệ thông tin

IT4590

Lý thuyết thông tin

IT4091

Xử lý ảnh

IT4601

Thiết bị truyền thông và mạng

IT4901

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên

IT4610

Hệ phân tán

IT4921

Các giao thức định tuyến

IT4590

Lý thuyết thông tin

IT4700

Các hệ thống thông tin vệ tinh

IT4601

Thiết bị truyền thông và mạng

IT4924

Tính toán di động

IT4610

Hệ phân tán

IT4927

Web thế hệ mới

IT4661

Quản trị dữ liệu phân tán

IT4690

Mạng không dây và truyền thông di động

IT4815

Quản trị mạng

IT4670

Đánh giá hiệu năng mạng

 

Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ Công nghệ thông tin

IT2000

Nhập môn CNTT&TT

IT4610

Hệ phân tán

IT3080

Mạng máy tính

IT4661

Quản trị dữ liệu phân tán

IT3110

Linux và phần mềm nguồn mở

IT4815

Quản trị mạng

IT4819

Quản trị mạng

IT4681

Truyền thông đa phương tiện

IT4590

Lý thuyết thông tin

IT4260

An ninh mạng

IT4601

Thiết bị truyền thông và mạng

IT4650

Thiết kế mạng Intranet

 

Chương trình đào tạo CNTT&TT Việt Nhật và CNTT&TT Tiếng Anh

IT2110

Nhập môn CNTT và TT

IT4652

Mạng Internet

IT2120

Kiến thức máy tính

IT4612

Hệ phân tán

IT4592

Lý thuyết thông tin

IT4682

Truyền thông đa phương tiện

IT3082

Mạng máy tính

IT4262

Bảo mật mạng máy tính

IT3282

Kiến trúc máy tính

IT4946

Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS

IT3402

Hệ thống thông tin trên Web

 

 

Ngoài ra Bộ môn còn đảm nhiệm và tham gia giảng dạy tại các chương trình đào tạo khác của Đại học Bách khoa Hà Nội

Thông tin bổ sung