CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn luôn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các hướng nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, có ứng dụng lớn trong thực tế như:

-  Công nghệ và dịch vụ trong các mạng di động, mạng Internet thế hệ mới, mạng cảm biến không dây, mạng quang; Đánh giá hiệu năng mạng máy tính và chất lượng dịch vụ.

-  Truyền thông đa phương tiện; truyền thông tương tác video-audio; xử lý nén ảnh, video và ứng dụng trong truyền thông.

-  An toàn thông tin; an ninh mạng; hệ thông an ninh dựa trên sinh trắc học.

-  Tính toán phân tán, tính toán khắp nơi, điện toán đám mây.

-  Hệ thống định vị dẫn đường toàn cầu (GNSS); xử lý tín hiệu GNSS; tích hợp GNSS với các hệ thống truyền thông và quán tính; các dịch vụ hướng vị trí (LBS).

Thông tin bổ sung