CƠ SỞ VẬT CHẤT

·        Nơi làm việc của Trung tâm máy tính rộng 450 m2

·        Số máy tính: 170 máy nối mạng và kết nối Internet

·        Số phòng máy: 5 phòng máy thực hành, 1 phòng máy chủ, 1 vănphòng, 1 phòng làm việc của kỹ sư

Người quản lý:

Trung tâm máy tính

Từ khóa:

Máy tính để bàn

Mô tả thiết bị:

HP DX 2710 – Số lượng: 40 Bộ

Thông số kỹ thuật:

Hp compaq dx27100/ dual core E2200/RAM 1GB/HDD 160GB/DVD 16X/LCD monitor 17”

 

 

 

Người quản lý:

Trung tâm máy tính

Từ khóa:

Máy trạm/ Máy tính để bàn

Mô tả thiết bị:

IBM Lenovo ThinkCentre E50 – Số lượng 18 bộ

Thông số kỹ thuật:

Intel 3GHz/RAM 512MB/HDD 80GB/CRT monitor 15"

 

 

Người quản lý:

Trung tâm máy tính

Từ khóa:

Máy tính/ máy trạm

Mô tả thiết bị

HP Pentium 4 – Số lượng: 10 Bộ

Thông số kỹ thuật

Intel 2.8 Ghz/RAM 256MB/HDD 40 GB/CD 52x/CRT monitor 17"

 

 

 

Người quản lý:

Trung tâm máy tính

Từ khóa:

Máy chủ

Mô tả thiết bị:

Server IBM xSeries 260 – Số lượng: 01

Thông số kỹ thuật

Intel 2x3.16GHz/RAM 2GB/HDD 3x36GB/CRT monitor15''

Người quản lý:

Trung tâm máy tính

Từ khóa:

Máy chiếu

Mô tả thiết bị

Projector SONY Compact VPL– CX21 – Số lượng: 01

Thông số kỹ thuật

2100 ANSI lumens/SXGA 1280 x1024/168w UHP/40-300"/1,5-14 m/750 TV lines/4X/1,9 kg

 

Các ghi chú khác

 

Thông tin bổ sung