CÁC MÔN HỌC

Các môn học

- Tin học đại cương

- Tin học văn phòng

- Kỹ thuật lập trình

- Đồ hoạ máy tính

- Công nghệ phần mềm

- Hệ thống thông tin quản lý

- Lập trình Web

- Bảo trì máy tính

- Mạng và chuyên đề

- Chứng chỉ FE/SW theo chuẩn ITSS của Nhật Bản

- Trí tuệ nhân tạo

 

Thông tin bổ sung