GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm máy tính 

Trung Tâm Máy Tính chính thức được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ đại học và THCN ký ngày 09-2-1980. Từ tháng 3/1995 Trung tâm máy tính bắt đầu hoà nhập cùng các đơn vị bạn để lập thành Khoa Công nghệ thông tin (nay là Viện CNTT và TT) theo quyết định của Bộ GD-ĐT và Nhà trường.

Trung tâm máy tính đảm nhiệm:

-          Hướng dẫn thực hành tin học đại cương cho các loại hình kỹ sư, cử nhân, cao đẳng, kỹ thuật viên…

-          Quản lý, bảo dưỡng và  khai thác hệ thống máy tính và các trang thiết bị tin học do trường và Viện CNTT & TT giao cho nhằm phục vụ học tập và nghiên cứu.

-          Phối hợp với các bộ môn, đơn vị khác để tổ chức đào tạo và tăng cường thực nghiệm các môn chuyên ngành CNTT&TT, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ cho các hoạt động học tập và đào tạo.

-          Tham gia giảng dạy một số môn học cho các loại hình chính qui, cao đẳng, tại chức của trường ĐHBK HN và Viện CNTT&TT.

 

Thông tin liên hệ :

P 301, D5, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại : (844) 38692205

Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin bổ sung