SÁCH XUẤT BẢN

Sách, giáo trình

(Tên sách, tác giả, nhà xuất bản ấn hành, năm xuất bản)

* Vi xử lý, Văn Thế Minh, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.

Thông tin bổ sung