HỢP TÁC

Bộ môn Kỹ thuật máy tính đã có sự hợp tác sâu rộng với các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu lớn trong nước và nước ngoài. Những hợp tác này được mở rộng từ việc mời và gửi giáo viên tham gia vào các chương trình đào tạo, tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ và Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đại học, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh giữa hai bên đến hợp tác và chuyển giao công nghệ về hệ nhúng, hệ thống máy tính, xử lý ảnh và xử lý tiếng nói.

Quan hệ hợp tác trong nước:

-          Viện ngôn ngữ Việt Nam

-          Đại học Bách khoa Đà Nẵng

-          Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

-          Viện Công nghệ thông tin

-          Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh

Quan hệ hợp tác quốc tế

-          Phòng thí nghiệm truyền thông ngôn ngữ và tương tác người máy CLIPS (Le laboratoire CLIPS : Communication Langagière et Interaction Personne-Système), Viện Đại học Grenoble, Cộng Hoà Pháp.  

-          Bộ môn điện tử và thông tin (Département de génie électrique et de génie informatique), trường Đại học Laval, Canada.  

-          Trung tâm nghiên cứu quốc tế MICA (International Research Center MICA : Multimedia, Information, Communication and Applications), trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

-          Học viện Công nghệ Châu Á (AIT)

-          Trường Đại học Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản, JAIST (School of Information Science of Japan Advanced Institute of Science and Technology).

Thông tin bổ sung