Bộ môn Kỹ thuật Máy tính hiện nay có tổng số 24 cán bộ, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại Bộ môn, trong đó có 23 cán bộ giảng dạy và 1 cán bộ phục vụ giảng dạy. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, bao gồm:

  • Phó Giáo sư : 1
  • Tiến sĩ : 8
  • Thạc sĩ : 14
  • Kĩ sư : 1

TS. Nguyễn Kim Khánh
Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ:   (+84) 43 8 69 24 63

Xem tiếp...

TS. Ngô Lam Trung
Giảng viên
Phó trưởng bộ môn - Trưởng phòng TN Hệ thống Máy tính
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8696125

Xem tiếp...

PGS. TS Trịnh Văn Loan
Giảng viên cao cấp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: +(84) 43 8 69 61 25

Xem tiếp...

ThS. Dư Thanh Bình
Giảng viên chính
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: +(84) 43 8 69 61 25

Xem tiếp...

TS. Nguyễn Hồng Quang
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8 69 61 25

Xem tiếp...

TS. Lã Thế Vinh
Giảng viên
Phó Giám đốc TT Navis
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Bùi Quốc Anh
Giảng viên chính
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 8696125

Xem tiếp...

ThS. Lương Ánh Hoàng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Phạm Ngọc Hưng
Giảng viên
Bí thư CĐ Cán bộ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại cơ quan: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Giảng viên
Tổ trưởng Công đoàn
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Lê Xuân Thành
Giảng viên
Bí thư LCĐ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8 69 61 25

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Đức Tiến
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Đình Thuận
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8 69 61 25
 

Xem tiếp...

TS. Nguyễn Phú Bình
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8696125

Xem tiếp...

TS . Đỗ Thị Thu Trang
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại cơ quan: (+84) 438696125

Xem tiếp...

TS. Nguyễn Thành Kiên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Hoàng Văn Hiệp
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Trần Tuấn Vinh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Phạm Văn Thuận
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Lê Bá Vui
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Tử Quảng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Hữu Nam Dương
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

ThS. Trần Trung Kiên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84)433 8696125

Xem tiếp...

KS. Trần Thị Thúy
Cán bộ phục vụ giảng dạy
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 43 8696125

Xem tiếp...

Thông tin bổ sung